Aktuelt

Om oss

Byggenæringens Forlag AS ble etablert 28. mars 2000.

Forlaget tar mål av seg å være i fremste rekke når det gjelder utvikling, produksjon og distribusjon av

læremidler til opplæring og etterutdanning i byggenæringen. Forlaget skal bidra til at byggenæringen

og skoleverket til enhver tid har oppdaterte læremidler, publikasjoner og tjenester som sikrer

nødvendig rekruttering og kompetanseutvikling. Forlagets kontorer ligger på Majorstuen, mens lager

og ekspedisjon er hos Renessanse Media AS på Liertoppen.

Byggenæringens Forlag samarbeider tett med viktige aktører innen bygg- og anleggsvirksomhet og

organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen.


VI TILBYR LÆREMIDLER OG FAGBØKER TIL:

Videregående skole

- Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

- Vg2 Byggteknikk Tømrerfag Betongfag

- Vg2 Treteknikk

- Vg2 Anleggsteknikk

      • Anleggsmaskinfører

      • Asfaltfag

      • Banemontør

      • Fjell- og bergverk

      • Vei- og anlegg

- Vg3 Tak- og membrantekkerfag

- Vg3 Steinfag

- Vg2 Anleggsgartner – idrettsanleggsfag


Teknisk fagskole og ingeniørutdanning

– Linjene for bygg og anlegg


Bedriftsintern opplæring

- Grunnopplæring HMS

- Dokumentert sikkerhetsopplæring


Sertifisert opplæring

- Kranopplæring


Vi er tilbydere innenfor KompetansePluss-programmet. Godkjent av Kompetanse Norge i 2017.