HMS-illustrasjoner for byggenæringen

Her finner du over 120 risikofylte arbeidssituasjoner innenfor bygg og anlegg. Illustrasjonene viser "riktig og gal" tilnærming.

Klikker du på illustrasjonen kan du laste den ned til i din egen datamaskin og bruke den i din egen presentasjon.

Kontakt post@fagbokforlaget.no om du ønsker plakater eller hefter.


Utarbeidet av Byggenæringens Landsforening