Helse, miljø og sikkerhet

I samarbeid med partene i arbeidslivet utgir Byggenæringens Forlag læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø og dokumentert sikkerhetsopplæring. Læremidlene kjøpes fra vår nettbutikk.  

Er du instruktør og bruker av våre læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø eller dokumentert sikkerhetsopplæring kan du gå inn her å laste ned oppdatert instruktørmateriell.

Send oss en e-post så sender vi deg brukernavn og passord.


Boka består av en teoridel og et arbeidshefte med bl.a. sikkerhetsinstrukser og skjemaer for dokumentasjon av HMS-arbeid.

Teoridelen dekker spesielt læreplanmålene innenfor bransjelære. Den inneholder en rekke oppgaver knyttet til de ulike yrkene.

I arbeidsheftet er det lagt opp til praktisk utprøving av et HMS-arbeid på en arbeidsplass med kartlegging, planlegging, gjennomføring og kontroll. 

Den kjøpes i vår nettbutikk.


Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.  De utsteder elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.


Instruktørmateriell


I samarbeid med partene i arbeidslivet utgir Byggenæringens Forlag læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø og dokumentert sikkerhetsopplæring. Læremidlene kjøpes fra vår nettbutikk. 
 
Er du instruktør og bruker av våre læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø eller dokumentert sikkerhetsopplæring kan du gå inn her å laste ned oppdatert instruktørmateriell.
 
Send oss en e-post så sender vi deg brukernavn og passord.Læreboka HMS og bransjelære


Boka består av en teoridel og et arbeidshefte med bl.a. sikkerhetsinstrukser og skjemaer for dokumentasjon av HMS-arbeid.
Teoridelen dekker spesielt læreplanmålene innenfor bransjelære. Den inneholder en rekke oppgaver knyttet til de ulike yrkene.
I arbeidsheftet er det lagt opp til praktisk utprøving av et HMS-arbeid på en arbeidsplass med kartlegging, planlegging, gjennomføring og kontroll. 


Grunnopplæring i arbeidsmiljø og Dokumentert sikkerhetsopplæring

Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.  De utsteder elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.
Illustrasjonsarkivet

Alle illustrasjonene er todelt og viser risikosituasjoner med "riktig/gal" tilnærming.
Her kan du laste ned illustrasjoner som du kan bruke i din egen presentasjon. Søk på ord/begreper, for eksempel; stillas, kjøretøy, grøft, og få opp relevante illustrasjoner. Det er fritt å laste ned og bruke illustrasjonene til bedriftsinternundervisning.

Hvis du ønsker trykksaker eller høyoppløselige filer kan disse kjøpes fra Byggenæringens Forlag.
Spørsmål og kommentarer kan sendes til: tom.ekeli@bnf.as