Helse, miljø og sikkerhet

I samarbeid med partene i arbeidslivet utgir Byggenæringens Forlag læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø og dokumentert sikkerhetsopplæring. Læremidlene kjøpes fra vår nettbutikk.  

Er du instruktør og bruker av våre læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø eller dokumentert sikkerhetsopplæring kan du gå inn her å laste ned oppdatert instruktørmateriell.

Send oss en e-post så sender vi deg brukernavn og passord.


Boka består av en teoridel og et arbeidshefte med bl.a. sikkerhetsinstrukser og skjemaer for dokumentasjon av HMS-arbeid.

Teoridelen dekker spesielt læreplanmålene innenfor bransjelære. Den inneholder en rekke oppgaver knyttet til de ulike yrkene.

I arbeidsheftet er det lagt opp til praktisk utprøving av et HMS-arbeid på en arbeidsplass med kartlegging, planlegging, gjennomføring og kontroll. 

Den kjøpes i vår nettbutikk.


Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.  De utsteder elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.


Instruktørmateriell


I samarbeid med partene i arbeidslivet utgir Byggenæringens Forlag læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø og dokumentert sikkerhetsopplæring. Læremidlene kjøpes fra vår nettbutikk. 
 
Er du instruktør og bruker av våre læremidler innenfor grunnopplæring i arbeidsmiljø eller dokumentert sikkerhetsopplæring kan du gå inn her å laste ned oppdatert instruktørmateriell.
 
Send oss en e-post så sender vi deg brukernavn og passord.Læreboka HMS og bransjelære


Boka består av en teoridel og et arbeidshefte med bl.a. sikkerhetsinstrukser og skjemaer for dokumentasjon av HMS-arbeid.
Teoridelen dekker spesielt læreplanmålene innenfor bransjelære. Den inneholder en rekke oppgaver knyttet til de ulike yrkene.
I arbeidsheftet er det lagt opp til praktisk utprøving av et HMS-arbeid på en arbeidsplass med kartlegging, planlegging, gjennomføring og kontroll. 


Grunnopplæring i arbeidsmiljø og Dokumentert sikkerhetsopplæring

Hmsbevis.no er utviklet i et samarbeid med skole og næringsliv. Hensikten er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjennomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.  De utsteder elektroniske kursbevis for gjennomført HMS opplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.