Bokas nettressurs

  • I dette kapitlet i boka ser vi både på anhukerens og signalgiverens arbeidsoppgaver. Også samspillet dem imellom kommer vi inn på, såvel forhold som gjelder kranføreren. En oversikt over viktige arbeidsredskap som krantyper og løfteredskap tas også opp.
    Large vg3 anhuker