Bokas nettressurs

  • Boka tilfredsstiller dagens opplæringsplaner (G11) for anhuking både i landbasert industri, bygg- og anleggsvirksomhet og offshore.

    Her er grundige, instruktive beskrivelser knyttet til et rikt utvalg av detaljerte foto. Hvert kapittel avsluttes med øvingsoppgaver og i delen om løftetabeller vises det hvordan du beregner kapasiteter, med oppgaver og fasit.    Large bruk av l%c3%b8fteredskap forside 3

    • I dette kapitlet i boka ser vi både på anhukerens og signalgiverens arbeidsoppgaver. Også samspillet dem imellom kommer vi inn på, såvel forhold som gjelder kranføreren. En oversikt over viktige arbeidsredskap som krantyper og løfteredskap tas også opp.
      Large vg3 anhuker