Bokas nettressurs

 • De metodikkene vi tar opp her, får du bruk for ved utregning av enklere jobber rundt omkring på anlegg eller i planlegging. Det å regne og kontrollere at tall er riktig, er med på å øke kvaliteten på den jobben du gjør. Ingenting er dyrere og mer tidkrevende enn å gjøre om igjen unødvendige feil.

  Boken gir en innføring i emner som du vil få bruk for i mange arbeidssituasjoner:

  • Mengdelære
  • Brøkregning
  • Prosentregning
  • Regning med likninger
  • Geometri og arealberegning


  Large vg2 grl matematikk

 • Regneprogrammer og ulike prosjekt- og logistikkstyringssystmer er viktige hjelpemidler for å gjøre hverdagen enklere. God planlegging er avgjørende for alle aktiviteter du gjør, både privat eller profesjonelt.

  Du definerer hvilket mål eller resultat du skal oppnå, og jobber derfra for å få øye på ulike oppgaver som skal gjøres.


  Large vg2 prosjekt

 • Økonomi er grunnleggende når en bedrift starter opp, idet jobbene der jo skal sikre det daglige brød.

  Økonomer, forskere, ingeniører, håndverkere, men også leger må derfor ha kjennskap og ta stilling til økonomi.

  Håndverkere som sikter mer mot å levere konkrete resultater, og som er forankret i det private næringsliv, er helt og holdent avhengig av å forstå hvordan økonomien fungerer og påvirker bedriften.  Large vg2 okonomi

 • Alle vanlege bedrifter har eitt hovudmål til felles: å skape økonomisk overskot. Om ikkje bedrifta skaper overskot, går ho med meir eller mindre tap, og før eller seinare bukkar ho under og går konkurs.

  Å skape overskot/verdi blir difor alltid eit overordna mål, same kva bedrifta driv med.

  Large vg2 bedriftslare

 • Vi tek for oss dei ulike selskapsformene som ein bør kjenne til i vår bransje, og kva for mogelegheiter og utfordringar dei byr

  på. Vi går og inn på kva ein forretningsplan er og kva ein god forretningsplan kan vere. Peronalleiing, sosiale forhold i arbeidslivet og viktige organisasjonar og avtalar som gjeld arbeidslivet er viktig å vite noko om.

  Large vg2 organisasjon

 • Det finnes fem veier til et fagbrev innen natur- og miljøfagene. Du bør vurdere alle fem og finne den som passer for deg.

  Veien gjennom Vg1 og Vg2 – for dem som går den – vil variere en del ut fra det programområdet som velges, mens læretiden i bedriften er helt tilpasset det yrkesvalget du har tatt for å ta et fagbrev.


  Large vg2 svennebrev