Bokas nettressurs

 • Mennesket har utnyttet landskap og natur til alle tider. I dette kapitlet ser vi på hagekunst slik ulike kulturer har skapt den opp gjennom tidene. Du finner også stoff om ulike stilepoker. Stoffet er bredt anlagt og rikt illustrert.

  Hagekunsten oppsto ut fra en trang til det ordnede og det vakre, og dagens anleggsgartner vil kanskje først over tid oppleve også nytten av denne siden av faget.

  Bildet du ser er fra Egeskov Slott i Danmark. Egeskov Slott har en fantastisk park og hage. De eldste hekkene er fra 1730. Slottet vant European Garden Award for ”Europas bedste historiske have” i 2012 og er verdt et besøk.


  Artiklar

  Gertrude Jekyll - hagekunstens impresjonist

  Large vg2 hage

 • Universell utforming er en strategi for å skape et samfunn der alle kan delta på lik linje. Det innebærer at bygg- og uteområder, tekniske løsninger, transportmidler, tjenester mv. må utformes på en måte som imøtekommer funksjonsevnen til befolkningen. Universell utforming er, i motsetning til tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, å utforme samfunnet slik at alle kan bruke de samme løsningene.  Large vg2 trapp rullestol1

 • Maskiner og utstyr står sentralt i moderne anleggsarbeid og er våre byggeredskaper.

  Anleggsarbeid utføres på en god og sikker måte bl.a. gjennom at alle anleggsarbeidere har gode kunnskaper og interesse for maskiner og utstyr.

  Valg av rett maskin til rett arbeidsoppgave, sammen med sikker og riktig bruk av den, skaper en god arbeidsplass.

  Et godt vedlikehold gir oss anleggsmaskiner i god teknisk stand som igjen gir oss en trygg og sikker arbeidsplass.

  Large vg2 maskiner nanset

 • Landmåling er kunsten å se sammenheng mellom kart og terreng. Flotte anlegg skapes når anleggsgartneren har den nødvendige kompetansen og kan ta en ide fra tegnebrettet og så bygge den. Alt arbeid trenger et grunnlag.

  I anleggsbransjen får vi det gjennom tegninger, oppmåling og stikning. Og for å forstå planene og tegningene vi arbeider etter, må vi også forstå hvordan utsetting av linjer og høyder fungerer.


  Vedlegg

  Arbeidstegning - teknisk plan, skolegård

  Large vg2 landmaaling

 • I vårt kuperte land ville det vore vanskeleg å byggje hagar og vegar utan å bruke kantar og murar. Mange stader kan vi leggje skråningar som tek opp høgdeskilnadene, men på enkelte område er det umogeleg utan å bruke støttemurar.

  Kantar og murar har som hovudfunksjon å stå mot massetrykket frå lausmassane bakom. God styrke, lang levetid og solid fundamentering er viktige faktorar.