Bokas nettressurs

 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk

  Organisasjonene i byggenæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å tilpasse opplæringen til læreplaner og bransjens krav. Vi vil her gi til kjenne vår tolkning av læreplanene for Felles programfag og Prosjekt til fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger fra skolene på deres erfaringer med læreplaner og undervisning, slik at kvalitetsnivået samlet sett kan styrkes.


  Organisering og timefordeling

  Her skisseres et forslag til inndeling og organisering av VG1 i seks deler. Modellen ivaretar det yrkesorienterende poenget i læreplanen hvor formålet bl.a. er beskrevet slik:

  Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg og anleggsfagene og danne grunnlag for valg av utdanning og yrker.


  Skissen beskriver hvordan fordelingen mellom felles programfag og prosjekt til fordypning kan gjøres. Våre undersøkelser viser at det praktiseres ulike modeller og slik blir det ofte med en så ”vag” og for oss, uvant læreplan. Noen går langt i retning av prosjekt til fordypning fra starten av året, andre gjør det i en hektisk periode på slutten av året. Vår modell er etter vårt syn en mellomting. Det må ikke oppfattes som løsningen, men en modell for strukturering som gir eleven et best mulig grunnlag for valg av programområde på VG2. Modellen skiller ikke på produksjon og bransjelære, men tar for seg yrkeslærerens 23 uketimer samlet på VG1.

  Fordelingen mellom tradisjonell yrkesteori (produksjon), tegning og bransjelære i timeplanleggingen har vi ikke gått inn på. Utgangspunktet er slik vi tolker læreplanen, at sikkerhet, HMS og praksis skal stå i sentrum for all læring. Da er det fint å kunne ha tilgang på teorirom med PC og andre papirbaserte oppslagsverk i nær tilknytning til verksteder og andre arbeidsplasser. God kontakt med lokalt næringsliv som rekrutterer fra programområdene på VG2, er en forutsetning.


 • Vurdering er et satsingsområde i norsk grunnopplæring.

  Forskning og utviklingsarbeid på vurderingsfeltet nasjonalt og internasjonalt peker på at vurdering er et viktig virkemiddel for å fremme elevenes læring.

 • Her finnes ressurser som har tilknytning til hvordan bransjen forholder seg til miljø og miljøvern. Det dreier seg om kildesortering, miljøavfall, energimerking, Rent bygg, fornybare energikilder og annet.

  Large sortering farlig2 lite

 • Veidekke har laget en portal hvor det reises flere relevante dilemma. Disse er laget som interaktive filmepisoder med fra 5 til 15 minutters varighet.

  Casene kan kjøres både med og uten internett-tilgang. Ved gjennomføring i grupper må casene lastes ned i forkant slik at de kan kjøre i møterom uten internett-tilgang.

  For å få tilgang til filmene registrerer du deg med navn og e-postadresse og der hvor du skal velge "selskap" scroller du ned og velger "gjest".

  Alle casene er aktuelle temaer og vi anbefaler at læreren gir en tilbakemelding til Veidekke etter bruk.

  Large img 5890

 • Å være lærling betyr at du gjennomfører deler av opplæringen i arbeid i en bedrift. Velger du bygg- og anleggsteknikk på videregående skole, blir du lærling etter å ha gått ett eller to år på skolen. Opplæringstiden er for de fleste fag til sammen fire år.

  Som lærling er du i opplæring og du er en arbeidstaker i bedrift. Det betyr at du har to sett med rettigheter. Dette er rettigheter etter Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Du er arbeidstaker, og har krav på opplæring tilpasset deg og dine evner og læreplan i ditt fag. Bedriftene følger avlønning i læretiden, etter de satser som er avtalt mellom partene i arbeidslivet.


  Hvor?
  Du er lærling i en bedrift som arbeider innenfor det lærefaget du har valgt på videregående skole. Har du for eksempel valgt rørleggerlinja, blir du lærling i en rørleggerbedrift.  De fleste som får lærlingkontrakt gjør dette gjennom et opplæringskontor. Oversikt over disse finnes blant annet på bransjeforeningenes hjemmesider. Oversikt over bransjeforeningene finnes på bnl.no. Det ligger også informasjon på Vi bygger Norge. Denne informasjonen er hentet fra sistnevnte side.

   

  Fag- eller svennebrev

  Når du har fullført læretiden, går du opp til eksamen, fag- eller svennebrev i lærefaget. Ved bestått fag-/svennebrevet, er du utdannet fagarbeider i ditt lærefag.

   

  Du har blant annet disse rettighetene:

  • Du skal ha en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale.
  • Du skal få gratis opplæring og har rett til lønn.
  • Du skal få opplæring tilpasset deg og dine forutsetninger, og opplæringen skal nå de kompetansemål som er fastsatt i læreplanen i faget.
  • Du skal få konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet du gjør.
  • Du skal ha en trygg arbeidsplass, hvor HMS er en integrert del av arbeidet.
  • Du skal bli meldt opp til fag- eller svenneprøven når læretiden er ferdig.

   

  Du har blant annet disse pliktene:

  • Du skal være aktiv i opplæringen, og delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av egen opplæring.
  • Du må få bestått i fellesfagene og programfag på videregående skole for å gå opp til fag- eller svenneprøven
  • Du må møte presis på jobb.
  • Du skal ha samme arbeidstid som dine arbeidskollegaer, og like lang ferie som dem.
  • Du må si ifra til lærebedriften hvis du blir syk eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb en dag.

   

  Large janjira betong