Byggenæringens forlag

Læremidler innen et bredt spekter av bygg- og anleggsfag for bedriftsintern utdanning, videregående skole, teknisk fagskole og ingeniørutdanning. Forlaget tilbyr også bedriftsinterne kurs innenfor KompetansePluss.

 
 
studenter.jpg

KURS: Kompetansepluss-kurs for bygg- og anleggsbedrifter

 

I økende grad tilbyr vi kurs som forbereder deltakerne til tverrfaglig teorieksamen som praksiskandidat. Vi skriver søknader til Kompetanse Norge i samarbeid med bedriftene, setter opp kursprogram og gjennomfører kursene i aktuelle bedrifter.

Mer info

 
 
blue_background.jpg
 

Aktuelt