Ressurser

Brettboka
Bokas nettressurs
Utdanningsbrosjyrer
Byggarbeidsmiljø
Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA
EBA
Byggenæringes Landsforening

Sikker bruk av arbeidsutstyr

Opplæringsmateriell for instruktører

Arbeidsgivere i bygg- og anleggsnæringen har en lovpålagt plikt til å risikovurdere arbeidsutstyret og sikre relevant og tilstrekkelig opplæring. Lurer du på hvordan dere kan komme i gang med dokumentert sikkerhetsopplæring i din bedrift? Vi tilbyr instruktørmateriell. Materiellet leveres som powerpointpresentasjoner og enkelte trykte håndbøker.

sikker_bruk_moduloversikt.pdf

Bli kunde i nettbutikken...

Bestiltt enkelt alle våre bøker og andre læremidler

For å opprette en bruker til den nye nettbutikken vår kan du gå direkte fra denne linken.

-
 • Bygningsfysikk, 6. utgave

  Knut Jonas Espedal

  Produktdetaljer
 • Tak- og membrantekking

  - i teori og praksis

  Takentreprenørenes Forening

  Produktdetaljer
 • Bruk av løfteredskap

  Sikre kran- og løfteoperasjoner

  Knut Førland

  Produktdetaljer
 • Betong – regelverk, teknologi og utførelse

  Magne Maage (red.)

  Produktdetaljer
 • Betongarbeid

  Vg 3 Betongfaget

  Eldar Juliebø m. fl.

  Produktdetaljer
 • Praktisk tømrerarbeid

  Frank Berg

  Produktdetaljer
 • Økonomi og prosjektstyring

  Klaus Brinch Hansen, Østen Lybeck og Magnor Reke

  Produktdetaljer
 • Steinfag

  Stig Harald Lien og Magne Martinsen

  Produktdetaljer
 • Anleggsteknikk for anleggsgartnere

  Arvid Ekle, Kristian Holo, Torgeir Koteng og Øyvin Vestre m. fl.

  Produktdetaljer
 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø - Bygg og anlegg

  Arbeidshefte

  Produktdetaljer
 • Modul 18 - Sikker bruk av pumper og transportbånd for betongleveranse

  Sikker bruk av arbeidsutstyr

  Produktdetaljer
 • Idrettsanlegg

  Drift og vedlikehold

  Helene Bugge, red.

  Produktdetaljer
 • Modul 5 - Klatre- og hengestillas

  Sikker bruk av arbeidsutstyr

  Produktdetaljer
 • Modul 1 - Instruktørveiledning, Sikker bruk av arbeidsutstyr

  Risikovurdering og organisering av opplæring

  Produktdetaljer
 • Bygningsfysikk

  Knut Jonas Espedal

  Produktdetaljer
 • Vg1 - YRKESLÆRE

  Andersen, Bøe, Grønvold, Kalin, Nygard, Rødningsby og Skaar

  Produktdetaljer
 • Modul 6 - arbeidshefte Personløftere

  Sikker bruk av arbeidsutstyr

  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

  Produktdetaljer
 • Mobilkranføreren

  Sikre kran- og løfteoperasjoner

  Knut Førland og Kjell Helge Stadum

  Produktdetaljer
 • Modul 20 - Sikker forskaling

  Sikker bruk av arbeidsutstyr

  Produktdetaljer
 • Banemontøren

  Anleggsteknikk, fordypning

  Øyvind Steen

  Produktdetaljer
 • Vei- og anleggsfaget

  Anleggsteknikk, fordypning

  Torodd Lien og Kim Eidem

  Produktdetaljer
 • BIND H - Dimensjonering for jordskjelv

  Betongelementboken

  Betongelementforeningen

  Produktdetaljer
 • Anleggsmaskinføreren

  Anleggsteknikk, fordypning

  Øyvind Kvaal

  Produktdetaljer
 • Asfaltfaget

  Anleggsteknikk, fordypning

  Øyvind Steen

  Produktdetaljer
 • Vg2 Anleggsteknikk, Produksjon

  Frode Andersen

  Produktdetaljer
 • Fjell- og bergverksfaget

  Anleggsteknikk, fordypning

  Nils Inge Øyna

  Produktdetaljer
 • Vg2 Anleggsteknikk, Bransjelære

  Magnus Reke

  Produktdetaljer
 • Vg2 Treteknikk - Produksjon

  Håkon Rødningsby m.fl.

  Produktdetaljer
 • Nettkurs - HMS i bygg og anlegg

  Enkel hms-opplæring med polsk og engelsk oversettelse

  Byggenæringens Forlag, Migra Norsk

  Produktdetaljer
 • Vg1 - Grunnleggende tegningslære

  Simon Rostgaard

  Produktdetaljer
 • Vg1 - HMS og bransjelære

  Simon Rostgaard

  Produktdetaljer
 • Norsk på byggeplassen - Kort og godt!

  En hjelp til å skrive og dokumentere

  Jan Fredrik Pedersen

  Produktdetaljer
 • HMS-illustrasjoner for byggenæringen

  Byggenæringens Landsforening

  Produktdetaljer
 • Vg2 Treteknikk - Bransjelære og tegning

  Trygve Raen, Håkon Rødningsby m.fl.

  Produktdetaljer
 • Praktisk rehabilitering

  Frank Berg

  Produktdetaljer
 • Fellesoverenskomsten for byggfag

  2014-2016

  Produktdetaljer